40ನೇ ಕಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ ಬುಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 750 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು : ಎಮ್.ಎಮ್.ಲ…

40ನೇ ಕಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ ಬುಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 750 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು : ಎಮ್.ಎಮ್.ಲ…

40ನೇ ಕಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ ಬುಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 750 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು : ಎಮ್.ಎಮ್.ಲೋಂಡೆÉ
ಧಾರವಾಡ(ಕರ್ನಾಟಕ ವಾರ್ತೆ) ಜ.17: ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 40 ನೇ ಕಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬುಲ್ ಬುಲ್ಸ್ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಕೋರ್ಟ ಸರ್ಕಲ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜ.19 ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಎಮ್.ಎಮ್.ಲೋಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದು ನಗರದ ಕೋರ್ಟ ಸರ್ಕಲ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಬ್ಸ್ ಮತ್ತು…

More

Source

Read Belgaum News & Updates for What’s Happening in Around You @ in News Belgaum Kannada News Portal.